Arbeta på Pite Dragway

Under våra tävlingar jobbar över 80 personer ideellt med allt som hör tävlingarna till.

Det är ett maskineri som kräver eldsjälar för att fungera och kanske är du en av de personer som skulle vilja hjälpa oss?

Är du intresserad av att jobba med oss under tävlingarna, skicka ett mail med namn/adress/telefon, och vad du vill hjälpa till med, alla behövs! Berätta gärna lite om dig själv och vad du jobbar med eller vad du är utbildad till.

info@shralulea.se

Torbjörn Persson 070-688 86 08

Exempel på var vi arbetar

Depå
Start
Brand/Räddningsteamet
Tidtagningen
Besiktning
Försäljning
Information/Press/VIP
Egna önskemål, i så fall vilket?

Hur kan de gå till?

Brandövning / Arbetshelg 19/5

 

Brandteamet
Lineup
Sekreteriat/tidtagning
www.eyvind2016.se