Banan

Sveriges snabbaste bana 2008

Pite Dragway idag en etablerad bana i hela Europa. Banans förutsättningar för att köra snabba tider och höga hastigheter är de allra bästa (se ban skiss och specifikationer).

Specifikationer:

– Banlängd är ¼ miles (402,33 m)

– Bantyp är Flygfält.

– Beläggning är finkornig asfalt.

– Banans bredd 25 m.

– Lane bredd 12,5 m.

– Från startlinje och ca. 200m, mellan bärriären är banbredden 22m och lanebredd 11m.

– Röjd yta båda sidor om banan 30 m.

– Bromssträcka asfalterad 1186 m.

– Bromssträcka röjd mark 500 m.
– Retursträcka ca 2000 m.

Plats: Långnäs flygfält strax utanför Piteå
Arrangör: SHRA-Luleå
Antal tävlingsår: Sedan 1974

www.eyvind2016.se