Medlemsskap i SHRA-Luleå

Stöd Dragracingen i Norrbotten

Medlemsavgift  200 kr

Glöm ej uppge vilka person nr och namn medlemskapet avser.

Familjemedlemskap 250 kr

Ange alla namn i familjen.

Betala på BG 481-9777

Swish 1235947163

www.eyvind2016.se