Medlemsskap i SHRA-Luleå

Stöd Dragracingen i Norrbotten

Medlemsavgift  200 kr

Familjemedlemskap 250 kr

Glöm ej uppge namn, person nr, adress, e-mail, mobiltelefon (för familjemedlemsskap uppge alla)

Betala på BG 481-9777

Swish 1235947163

Om Du Swishar skicka ett mail till info@shralulea.se med uppgifterna enl ovan

www.eyvind2016.se