Tävlingslicens

För att komma och tävla på Pite Dragway ska du ha en giltig licens som är utfärdad av SBF eller SVEMO För att få en tävlings licens måste du vara medlem i någon SBF/SVEMO ansluten föreningen .

Bil

En Dag på Strippen

För att få köra på en dag på strippen ska du vara Anmäld och innehavare av en licens, tex Bilsportslicens enkel, eller en prova på licens.

Bilsportslicens enkel:

Denna form av licens och är en helårs licens där utbildning och licenstagning sker via ett teoretiskt prov på (Bilsportonline), och den kostar 300 kr . Medlemskap i en SBF ansluten klubb krävs*.

Prova på licens:
Denna licens utfärdas av klubben, du får inte ha en giltig eller vilande licens i dragracing. För att du ska få din prova på licens och utbildning så ska du anmäla dig i sekretariatet på tävlingsdagen. Prova på licensen är giltig tills det att arrangemanget är avslutat.

Debutat Licens:

Du får efter godkänd utbildning, en debutant Licens som är giltig i ett år. SBF utfärdar Debutant licensen efter det att licens avgiften är betald.
Den som har en debutant licens startar alltid avskilt från förare som har en annan licens form.

Nationell Licens:

Lägg till info

MC/SKOTER

*Om du inte är medlem i någon SBF/SVEMO ansluten förening så kan du bli medlem i SHRA-Luleå

För uppklassning och frågor rörande tävlingslicenser på PiteDragway kontakta Ulla Petersson på tel. 070- 5259371

www.eyvind2016.se