Vi var där: Brandövning / Arbetshelg 19/5

2018-05-19
Tid: 08:30 till 17:00

15 nya brandsoldater utbildade:

Vi har tränat att släcka med kolsyra som i första hand är avsedd för motorbrand i startområdet. Vi har tränat med pulversläckare som används som kompletterande släckmedel i sista hand. Med pulver och kolsyra tränade vi på plåtkärl som fylldes med brinnande diesel. Alla provade med gott resultat.

 

SHRA:s räddningsbilar är bestyckade med 600 l vatten med tillgång till injekterat AFFF skum. Motoriserad vattenpump, batteridriven tigersåg, brytjärn i många varianter. Fyra personer bemannar bilen, en chaufför, vattenpumps skötare, en slangmatare och en frontman vid munstycket. Alla kursdeltagare fick pröva att spruta vatten och ställa in värmebrytande skyddsstråle. Under arbetet noterade vi att munstycket kan lossa från klo kopplingen varför Arvid föreslog och åtog sig att byta denna till slang nippel och skruvklammer. Bra Arvid. Vi skall bara ha det bästa.

 

Fyra skarpa utryckningar mot brinnande bil genomfördes. Tre släcktes med bara vatten och den sista och största branden släcktes med tillsatt skum.

 

Vad lärde vi oss:

 

  1. Notera vindriktning så att lågorna och röken inte stör räddningsbilen.
  2. Stanna med bilen så att slangen kan dras från bakändan mot brandhärden.
  3. Börja aldrig att backa med bilen när den stannat för räddning. STOR RISK FÖR PÅKÖRNING AV BRANDPERSONAL.
  4. När skum behövs så ropar frontmannen SKUM, resten av personalen kvitterar med att ropa SKUM. Pumpskötaren startar då skummet.
  5. I våran miljö är efterantändning en stor risk. Därför är det viktigt att beredskapen hålls kvar även när lågorna är bort. TA BORT VÄRMEN från brandtriangeln.

Som vi lovade så var det fint väder, det var en mycket lyckad och trevlig dag. Patrik med dotter gjorde en förträfflig lunch vilket bidrog till en trevlig stämning.

 

Vi tackar alla som gick brandkursen, det gjorde ni bra!

 

Det som var mindre bra var att det kom på tok för få till arbetshelgen. Stort tack till de få som kom, ni gjorde en viktig insats. Ni andra får planera bättre till nästa tillfälle. Vad är viktigast?

Dragracing och drifting i Norrbotten så klart!

 

 

 

 

www.eyvind2016.se