Regler

REGLER

Deltagande förare ska inneha giltigt körkort eller körkortstillstånd för personbil samt EDPS- licens, eller av SBF utfärdad licens (Dragracing).
EDPS-licens löses på plats. Kostnad 100 kr. EDPS licensen innefattar tillfälligt medlemskap i arrangerande klubb.
Deltagare från annat land ska ha licens från sitt lands bilsportförbund.
Förare vars bil kör snabbare än 10,00 sekunder (402 meter) måste ha licens enligt SBF:s reglemente för dragracing.

Fullständiga regler hittar du i följande dokument på Svenska Bilsportförbundets hemsida:
Tävlingsregler EDPS samt: Tekniska regler DRAGRACING

Klassindelning

Klass 1) Framhjulsdrivet
Klass 2) Bakhjulsdrivet
Klass 3) Framhjulsdrivet med överladdning
Klass 4) Bakhjulsdrivet med överladdning
Klass 5) Fyrhjulsdrivet med eller utan överladdning
Klass 6) Bilar med åtta eller fler cylindrar
Klass 7) Max Street (Ombyggda enligt pricksystemet nedan)
Klass 8) Extreme Street/Outlaw

Tekniska regler för deltagande bilar

  • Serietillverkade täckta 2- eller 4-hjulsdrivna bilar (person-, kombi- och pickuper) som är typbesiktigade som personbilar. EDPS är avsett för bilar med skärmar över alla hjulen och som har huv, grill, tak, vindruta och fungerande dörrar.
  • Sedan, sportbil, kupé, herrgårdsvagn, roadster, van och pickup är tillåtna. Har bilen monterad suflett (tygtak) som original ska sufletten vara uppfälld.
  • Altereds utan skärmar, dragsters och Funny Cars är förbjudna i EDPS.
  • Bilarna ska vara registrerade, skattade, trafikförsäkrade och godkända av Svensk Bilprovning med undantag för klass 7 och 8. (Utländsk förares bil från annat land ska också vara skattad, trafikförsäkrad och godkänt enligt det landets regelverk för personbilar).
  • Samtliga bilar i klass 1–6 ska ha reg.skylt som överensstämmer med bilens chassinummer.
  • Motor får bytas förutsatt att den sitter på samma plats som originalmotorn och torpedväggen inte har modifierats.
  • Drivlina får bytas om den inte inkräktar på kupéutrymmet. Samtliga delar ska vara säkert monterade och hjulen måste täckas av hjulhusen.
  • Säkerhetsbältet skall vara av minst 3-punktstyp men får bytas mot 4-punktstyp.
  • Bilar som kör snabbare än 11,00 sekunder (7.00 sek vid 201,17 meter, 1/8 miles) ska vara utrustade med skyddsbåge.

Pricksystem

Inom klasserna 1–6 får endast en av nedanstående modifieringar (kategori 1–3) ha gjorts:

1. Glasrutor bytts mot rutor av plast.
2. Inredning lättad eller helt tagits bort.
3. Karosseriets plåtdelar bytts mot plast, eller karossen lättats på annat sätt.
4. Förändrade hjulhus jämfört med original.

Om två punkter eller fler har ändrats flyttas bilen till klass 7, Max Street.
Skulle punkt 4 vara ändrad, eller om registreringsbevis och senaste besiktningsprotokoll ej kan uppvisas vid tävlingsbesiktningen, flyttas bilen till klass 7.
Saknas hela eller del av strålkastarbelysningen flyttas bilen också i detta fall till klass 7.

Extrema bilar

Följande modifieringar medför att bilen hamnar i klass 8, Extreme Street/Outlaw:

1. Ombyggd bakram till 4-link/stegar eller motsvarande modifiering.
2. Ombyggd framvagn till rörchassi.
3. Bil med helt rörchassi.

Cabriolet- och buggy-bilar (t ex VW) skall vara utrustade med skyddsbåge vid körningar under 13,50 sek (8,40 sek vid 201,17 meter, 1/8 miles) och skyddsbur vid tider under 11,00 sek (6,99 sek vid 201,17 meter, 1/8 miles).

Se SBF:s Tekniska regler DRAGRACING, DRT 4.11.1-3 och 4.13.1.
Bilar som kör snabbare än 10,00 sek (6,40 sek vid 201,17 meter, 1/8 miles) skall vara försedda med skyddsbur. Se DRT 4.11.1-3 och 4.13.1. Bilen måste även vara chassibesiktad. Se DRT 4.4.1.

Besiktning

Samtliga deltagande bilar i EDPS, samt deras utrustning, skall säkerhetsbesiktas före start. För klass 1–6 skall gällande skattekvitto och besiktningsprotokoll uppvisas.

Tävlingslicens

Om SBF-licens saknas kan en s k Prova-på-licens á 100 kr (inkl personförsäkring) lösas på plats och den gäller en gång.

Personlig utrustning
Förare skall under körning bära SBF-godkänd hjälm, heltäckande klädsel och handskar samt skor av läder eller flamsäkert material. Kläder av ylle eller bomull är tillåtet.

Hjälm är obligatorisk vid en tid under 14,00 (8,60) sekunder.
I alla öppna fordon och fordon utrustade med båge eller bur är hjälm
obligatorisk. Se DRT 10.8.

Öppen eller integralhjälm enligt:

ECE 22.05, ECE/R 22.05, BSI, SNELL K98, M2000, M2005, M2010, K2005,
SA2000, SA2005,
SFI Spec. 31.2A, 31.1/2005, 31.2A, 41.1A, 41.1/2005, 41.2A.
Peltor (Bilsporthjälmen) godkänd enligt SIS norm. Se DRT 10.8 samt
10.8.2.

Hjälm krav i klass 7 och 8. Se ET 10.5 Säkerhetsindelning ET
Dragracing.

För fullständiga EDPS-regler gå in på http://www.sbf.se

www.eyvind2016.se